Random artikel
 
Forbrugerleksikon
 
Gratis
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon)


Gratis betyder at tingen eller genstanden ikke koster noget, næsten alle ting kan være gratis. Dem der bestemmer om en ting er gratis, er enten butikken eller udbyderen....

 
 
Nyeste artikler 1 - 10
 
Forbrugerråd
 
Forbrugerstyrelsens ti råd om batterier
(Forbrugerråd > Forbrugerråd) - (Rating:10)


Forbrugerstyrelsens ti råd om batterier 1. Skift altid samtlige batterier i apparatet samtidig. Et gammelt batteri blandt friske hæmmer apparatets ydeevne 2. Bland ikke alkaliske og brunstensbatterier, da du risikerer lækage i bat...
Forbrugerlinks
 
Forbrugerklagenævnet
(Forbrugerlinks > Forbrugerlinks) - (Rating:1)


Forbrugerklagenævnet er et uvildigt klagenævn, som behandler klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Nævnets medlemmer er to forbrugerrepræsentanter, to erhvervsrepræsentanter, mens n...
Forbrugerleksikon
 
Rentes rente
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon) - (Rating:4.5)


Rentes rente er det fænomen, at når en kapital forrentes adskillige gange til en konstant rentefod, stiger renteudbetalingerne fra den ene renteudbetaling til den næste. Årsagen er, at rentepengene lægges til den oprinde...
Forbrugerleksikon
 
ÅOP
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon)


Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), er et udtryk for alle årlige reelle omkostninger (procent) i forbindelse med et lån og skal oplyses overfor i forbruger i alle kreditforhold ÅOP udtrykker ikke blot et låns rente...
Forbrugerleksikon
 
Rente
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon)


Rente er en pris, som knyttes til lån eller udlån af penge....
Forbrugerleksikon
 
Slutbruger
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon)


En slutbruger er den person, der forbruger et produkt. Slutbrugeren kan være en anden end kunden, der måske købte produktet, men ikke nødvendigvis brugte det....
Forbrugerleksikon
 
Penge
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon)


Penge er et begreb med en betydning, som dækker både det abstrakte og det konkrete. Konkret som mønter og sedler, der repræsenterer en økonomisk værdi. Abstrakt som regneenheder der måler velstand, og en m&...
Forbrugerleksikon
 
Netbank
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon) - (Rating:10)


Netbank er betegnelsen for banktjenester som kan bruges via internet. De fleste banker i Danmark tilbyder netbank-løsninger til kunderne i dag....
Forbrugerleksikon
 
Marked
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon)


Et marked var oprindeligt det samlingssted som f.eks. byens torv, hvor bønder og handlende samledes for at købe og sælge deres varer. Nu om dage er det en langt bredere, mere kompleks og ikke (nødvendigvis) geografisk beste...
Forbrugerleksikon
 
Kaution
(Forbrugerleksikon > Forbrugerleksikon)


Kaution er en sikkerhedsform, der er karakteristisk ved, at en person, fysisk eller juridisk, går ind og garanterer en anden persons betaling overfor kreditor. Kautionisten indestår altså for, at debitors forpligtelse overfor kredit...

1

 
 

guide comedy

Forbrugerklagenævnet
Forbrugerklagenævnet er et uvildigt klagenævn, som behandler klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Nævnets medlemmer er to forbrugerrepræsentanter, to erhvervsrepræsentanter, mens n...